Industriële challenges

Beheer van veroudering

Context

 • Hoe kunt u vooruitlopen op de veroudering van uw machinepark?
 • Wat zijn de beste werkwijzen om met veroudering van apparatuur om te gaan?
 • Welke opties heeft u om verouderde machines te moderniseren of te vervangen?
 • Bestaan er upgrade- of retrofitprogramma’s om de gebruiksduur van bestaande machines te verlengen?
 • Wat zijn de voordelen van een proactieve benadering van veroudering, in vergelijking met een reactieve aanpak?

Wist u dit?

 • 19 jaar. Dat is de gemiddelde leeftijd van het machinepark in Frankrijk
 • 22 miljard euro, dat is het bedrag dat in totaal wordt besteed aan industrieel onderhoud in Frankrijk
 • Volgens een onderzoek van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), kunnen de kosten in verband met veroudering oplopen tot 2% van de jaaromzet van een bedrijf.

Het antwoord van DV GROUP

Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat uw installaties elke dag weer beschikbaar zijn, want het is cruciaal om aan de eisen van uw omgeving te voldoen en snel te reageren in noodsituaties.

Met behulp van de complementariteit van zijn drie BU’s stelt DV GROUP persoonlijke begeleiding voor, gedurende de hele levenscyclus van uw installatie.

Hoe kunt u vooruitlopen op de veroudering van uw machinepark?

Audit van uw machinepark: Een diagnose van het park geeft u een overzicht van de staat van de aanwezige automaten (veroudering, voorraad, kritikaliteit …). Een diagnose van uw park levert u een gedetailleerd actieplan met prioriteiten op, aan de hand waarvan u de operationele continuïteit kunt garanderen (modernisering, onderdelencontract …).

 

Contrôle Prédictif monitoring

Prognostische Controle: De prestaties van uw machinepark bewaken en tekenen van veroudering detecteren met ONLINE en OFFLINE prognostische controle. Onze specialisten detecteren potentiële problemen in een vroeg stadium en nemen passende maatregelen.


Wat zijn de beste werkwijzen om met veroudering van apparatuur om te gaan?

Preventief elektromechanisch en elektronisch onderhoud (link onderhoudspagina): wij introduceren een preventief onderhoudsprogramma om de gebruiksduur van uw machines te verlengen en storingen en risico’s van voortijdige veroudering te beperken.


Bestaan er upgrade- of retrofitprogramma’s om de gebruiksduur van bestaande machines te verlengen?

Wij hebben het UPGRADE-aanbod samengesteld waarmee we het volgende beogen:

 • De carry-over beheren
 • De onderhoudsplannen versterken
 • De technische beheersing garanderen
 • De machine beschikbaar houden
 • De productiviteit verhogen

 

Hoe?

 • 1 Analyse: van uw materiaal en uw voorraad
 • 2 Corrigeren/beveiligen:
 • 3 BETROUWBAAR MAKEN (proactiviteit)

Welke opties heeft u om verouderde machines te moderniseren of te vervangen?

Modernisering en vervanging: Onze TECHNISCHE BU moderniseert of vervangt uw verouderde apparatuur. Dit kan bestaan uit software-updates, retrofits om nieuwe functies te integreren of volledige vervanging door recentere machines die betere prestaties leveren.


Wat zijn de voordelen van een proactieve benadering van veroudering, in vergelijking met een reactieve aanpak?

Proactief beheer van veroudering maakt het mogelijk vooruit te lopen op problemen, de kosten te beperken, de prestaties te verbeteren, de risico’s beter te beheren en de duurzaamheid te bevorderen. Dit heeft dus vele voordelen vergeleken met een reactieve aanpak, waarbij pas op problemen wordt gereageerd als ze zich voordoen.